<div align="center"> <h1>Programowanie mikrokontrolerów mikroprocesorów jednoukładowych</h1> <h3>Strona poświęcona programowaniu mikrokontrolerów, projekty, samouczki, teoria.</h3> <p>programowanie mikroprocesory mikrokontrolery</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://pawlicki.sequencestudio.pl" rel="nofollow">http://pawlicki.sequencestudio.pl</a></p> </div>